CONTACT

Founder: Xie Yiyuan
Chairman: Li Tiemei
General Manager: Zhou Xiaolan
T0086-21-65012581
F0086-21-55571050
EMAILxyy@jianghuchemical.com